VALDYBA

2016 – 2018
Skaistė Arvan – pirmininkė
Virginijus Birškys – iždininkas
Laura Ragnarsson – narė
Rūta Bražėnė – narė
Rimvydas Kleiza – narys

2014 – 2016
Povilas Stanys – pirmininkas
Aistė Žvaginienė – pirmininko pavaduotoja, „Žilvinas” koordinatorė
Jolanta Dambrauskienė – iždininkė
Gilma Paurazė – viešieji ryšiai
Egidijus Šmita – renginių organizatorius

 2012 – 2014
Otilija Straigienė – pirmininkė
Povilas Stanys – pirmininkės pavaduotojas
Jolanta Dambrauskienė – iždininkė
Vaida Davidenko – narė
Toma Domarkienė – narė
Egidijus Šmita – renginių organizatorius
Aistė Žvaginienė – „Žilvinas” koordinatorė
Sandra Marcinkevičienė – viešieji ryšiai

DLB yra nepolitinė, pelno nesiekianti, laisvanoriška organizacija. DLB pagrindiniai tikslai yra:
– Siekiame suvienyti tautiečius ir puoselėti Mūsų – Lietuvių kultūrą;
– Prisidėti prie teigiamo Lietuvos ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių įvaizdžio kūrimo;
– Organizuoti kultūros, sporto ir švietimo renginius, susitikimus, konferencijas, diskusijų forumus ir debatus, taip pat bet kuriais kitais būdais organizuoti informacijos ir patirties mainus;
– Palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos išeivijos klausimus kuruojančiomis organizacijomis ir institucijomis, Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijoje, Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir lietuvių išeivių organizacijomis kitose šalyse, bendradarbiauti su Norvegijos institucijomis;
– Skleisti informaciją apie Norvegiją Lietuvoje ir apie Lietuvą Norvegijoje;
– Koordinuoti lituanistinę mokyklą Drammene „Žilvinas“.