NORSK

Litauisk forening i Drammen (DLB) er en frivillig, profittløs og upolitisk organisasjon som ble stiftet den 7. oktober i 2012 og registrert i de norske Brønnøysundregistrene med Org. no. 999018130.

Våre hovedmål er:
– forene litauere som bor i Drammen og omkring;
– hjelpe litaurere til å bevare og ikke glemme den litauiske kulturen;
– hjelpe litauere til å integrere seg i Norge;
– bidra til det positive bildet av Litauen og litauere i Norge.

Dette gjør vi ved å:
– koordinere den litauiske skolen i Drammen ”Žilvinas”;
– holde kontakt og samarbeide med forskjellige organisasjoner og intitusjoner i både Norge og Litauen;
– utveksle informasjon og erfaring mellom Norge og Litauen;
– organisere kulturelle og sports arrangementer;
– arrangere opplæringskurs, seminarer, møter, konferanser, debatter, m.m.

Hvis din organisasjon eller du som privat person har lyst til å bidra til dette samarbeidet eller ønsker å få mer informasjon, gjerne send oss en e-post til: post@dltb.no eller kontakt oss via Facebook.