APIE MUS

Drammeno Lietuvių Bendruomenė yra nepolitinė, pelno nesiekianti, laisvanoriška organizacija, siekianti suvienyti tautiečius ir puoselėti Mūsų – Lietuvių kultūrą. Prisideda prie teigiamo Lietuvos ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių įvaizdžio kūrimo organizuojant kultūros, sporto ir švietimo renginius, susitikimus, konferencijas, diskusijų forumus ir debatus, taip pat bet kuriais kitais būdais organizuoti informacijos ir patirties mainus.