Naujai išrinkta bendruomenės valdyba

meetings

2016 m. spalio 15 d. įvyko visuotinis Drammeno lietuvių bendruomenės susirinkimas. Jo metu susirinkusiems Bendruomenės nariams buvo pristatyta 2014-2016 vykdyta veikla ir jos rezultatai bei pateikta ir patvirtinta finansinė atasakaita. Nariai džiaugėsi ir dėkojo Valdybai už jų atliktus darbus savo dviejų metų kadencijos laiku, taip pat buvo aptarti ateities planai.

Balsavimo metu daugumos persvara nuspręsta, kad Bendruomenė Drammeno lietuviams yra labai reikalinga ir ateityje. Todėl tą pačią dieną buvo iškeltos kandidatūros į naująją DLB valdybą sekantiems dvejiems metams (2016-2018 m.), o lapkričio 7 d. buvo galutinai išrinkti ir naujieji valdybos nariai:

Skaistė Arvan – pirmininkė
Jolanta Dambrauskienė – iždininkė
Rimvydas Kleiza – valdybos narys
Reda Giedraitienė – valdybos narė
Rūta Petrušinenė – valdybos narė

Sveikiname naujuosius DLB valdybos narius  ir linkime jiems didžiausios sėkmės ir kantrybės, tęsiant buvusios Valdybos pradėtus darbus bei koordinuojant Bendruomenės veiklą ateinančius dvejus metus!