Intensyvus savaitgalis Osle

Mokytoju suvaziavimas

Paskutinis balandžio savaitgalis buvo itin turiningas ir intensyvus Norvegijos lietuvių bendruomenei. Lietuvos ambasadoje Osle šeštadienį vyko pirmasis Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas, kurio iniciatorė buvo LR ambasada Osle ir Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ vadovė Jolanta Markevičienė. Jame dalyvavo garbūs svečiai iš Lietuvos – tai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė ir dailės terapijos taikymo asmenybės ugdyme Lietuvoje pradininkė Marija Mendele – Leliugienė, o taip pat Šiaulių Medelyno progimnazijos direktorė Ingrida Mazrimienė ir mokytoja metodininkė Sonata Daugėlienė, bei programos „Renkuosi Lietuvą“ atstovai Justinas Uba ir Indrė Lechtimiakytė.

Suvažiavimo metu įsteigta Švietimo taryba – nuo šiol ji vienys visas lituanistines mokyklas, kurių Norvegijoje yra net dvylika. Taryba, sudaryta iš mokyklų vadovų  palengvins mokyklų darbą, padės spręsti sunkumus, su kuriais susiduria dažna lituanistinė mokykla, atsakys į kylančius klausimus. Iki Švietimo taryba išsirinks savo valdybą švietimo klausimais rūpinsis Norvegijos lietuvių Bendruomenių Tarybos (NLBT.no)  pirmininko pavaduotoja švietimui Edita Jokubkienė.

Užsienio lietuvių skyriaus vedėja V. Rinkevičienė pristatė švietimo naujovių ir švietimo aktualijų sklaidą užsienyje. Jesper Juul mokyklos FAMILY LAB lektorė ir egzaminų komisijos prie Norvegijos švietimo ministerijos narė L. Baltrukonienė skaitė pranešimą apie dvikalbio vaiko kompetenciją ir kūrybiškumą, viešnios iš Šiaulių Medelyno progimnazijos I. Mazrimienė ir S. Daugelienė aptarė vaikų socialinės ir kūrybiškumo kompetencijų formavimą laisvojo ugdymo paradigmos kontekste. Pranešimą apie vaikų veiklos motyvavimo aspektus tautiškumo ugdyme, kuris yra vienas iš pagrindinių lituanistinių mokyklų uždavinių, skaitė  mokyklos „Gintaras“ mokytoja V. Liagienė

Išklausę pranešimų mokytojai buvo kviečiami į darbo grupes, kuriose aptarė mokymosi metodus, metodinės medžiagos pasirinkimo kriterijus, dalinosi gerąja patirtimi, aktualijomis bei problemomis, su kuriomis tenka susidurti mokytojui, dirbančiam lituanistinėje mokykloje.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė džiaugėsi tokia Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojų iniciatyva, noru apžvelgti ir gerinti savo darbo kokybę, dalintis patirtimi ir mokytis iš kitų dirbant visai lietuvių tautai svarbų darbą – tautiškumo išsaugojimą išeivijos jaunosiose kartose.

Nemažiau svarbus ir taip pat didelio dėmesio sulaukęs renginys Lietuvos Respublikos ambasadoje Osle vyko ir

skaitovų popietė 2016
Foto: Saulius Pagojus

gegužės 1 dieną. Tai buvo neeilinė šventė, bet jubiliejinė 10 – oji meninio skaitymo popietė „Kaip gerai, kaip gerai, kad aš tave turiu…“, skirta Motinos dienos progai paminėti.

Pirmojo, 2006 metais pradėto rengti meninio skaitymo konkurso iniciatorė buvo Oslo lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklos „Gintaras“ mokytoja Ramutė Jablonskienė, o globėja – tuometinio ambasadoriaus A. Eidinto žmona Birutė. Per tą laiką renginyje apsilankė tokie garsūs rašytojai ir vaikiškų knygų autoriai kaip V. V. Landsbergis, Sigutė Ach, R. Černiauskas, K. Kasparavičius, R. Šerelytė ir kiti. Tęsdama tradiciją, konkursą rengia OLB sekmadieninė mokykla „Gintaras“, o globoja Lietuvos respublikos ambasada.

Tradicija tapusiame ir šiemet dešimtąjį gimtadienį švenčiančiame renginyje apsilankė net 40 dalyvių iš įvairių Norvegijos lituanistinių mokyklų. Mokiniai kartu su tėveliais atvyko ne tik iš Oslo, bet ir Drammenʼo, Askerio, Bergeno ir kitur. O pernai renginys netgi buvo virtęs tarptautiniu – jame dalyvavo Fredrikstado Gimtosios kalbos ugdymo centro vadovės R. Ardavičienės ruošti mokiniai iš Londono.

Renginyje dalyvavo ir juo džiaugėsi jau minėtos viešnios iš Lietuvos. Tai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė, užsienio lietuvių skyriaus vedėja V. Rinkeviečienė ir dar viena, vaikų ir jų mamyčių labai laukta viešnia, vaikiškų knygų dailininkė ir Kakės Makės knygų autorė Lina Žutautė.

Meninio skaitymo popietėje buvo galima išgirsti įvairių eilėraščių – nuo V. Palčinskaitės, A. Matučio, J. Erlicko iki tokių Lietuvos poezijos grandų kaip Maironio, J. Aisčio ar Just. Marcinkevičiaus kūrybos.

Po skaitymų renginio dalyviai buvo kviečiami įsitraukti į kūrybines dirbtuves pagal „Kakė Makė ir pabėgusios ausys“ knygos istoriją, kurias rengė Kakės Makės knygų autorė L. Žutautė.

Konkursas buvo kaip niekad gausus dovanų. Visi renginio dalyviai apdovanoti Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtais prizais, kuriuos asmeniškai įteikė švietimo ir mokslo ministrė bei vardiniais diplomais ir lietuviškomis knygomis.

Praūžęs lietuvybės savaitgalis džiugina žinia apie išeivijos lietuvių norą, darbą ir dedamas begalines pastangas ne tik išsaugoti, bet ir ugdyti tautinį identitetą savo atžalose.

 

 

Parengė Lietuvos edukologijos universiteto lietuvių filologijos studentė Greta Masilionytė
Straipsnio šaltinis www.nlbt.no